۱۳۸۴ اردیبهشت ۱۸, یکشنبه

100_0786


100_0786
Originally uploaded by puyahe.

سگ لرزه از ترس بيل

از توی کوچه صدای زوزه ی سگ میومد. زوزه که چه عرض کنم زجه .
ملت شریف و همیشه در صحنه با بیل و چماق افتاده بودند به جان سگ بدبخت و له و لوردش کرده بودند . این مادر مرده هم رفته بود زیر ماشین یکی از همسایه ها ، زوزه می کشید و بیرون نمیومد.
خلاصه که معرکه ای شده بود. همه دور ماشین ریخته بودن و سگ رو تشویق می کردن که بیاد بیرون. یه خانم سانتیمانتال هم در دفاع از حقوق حیوانات و فرهنگ ایرانیان برای کارگران ساختمانی ( مجرمین حادثه ) سخنرانی مفصلی ایراد نمودند.
موتور گشت پلیس تشریف آوردند قضیه را کارشناسی کردند و رفتند.
پس از ساعتی جناب سگ با جابه جا کردن ماشین ، مجبور شد بیاد بیرون از پناهگاه و قضیه اینگونه بود که خاتمه پیدا کرد .

هیچ نظری موجود نیست: