۱۳۸۲ اسفند ۲۳, شنبه

فهمیده بود" در زندگی دردهایی هست که روح انسان را در انزوا می خورد و می تراشد" یعنی چی . مثل سگ فهمیده بود . مثل خودش . مثل سگ]

هیچ نظری موجود نیست: