۱۳۸۲ آبان ۱۲, دوشنبه

و برای چندمين بار ....اما کسی هست که هم ناديده می بيند و هم ننوشته می خواند. خوش باشيد.

هیچ نظری موجود نیست: