۱۳۸۲ مهر ۱۸, جمعه

بد جوري گند زدم . خنگ زده بودم بدترش کردم .. خيلي بدتر خيال نمي کني آخه احمق مردم نفهم نيستن .؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: