۱۳۸۱ آذر ۲۲, جمعه

- بيـــــــــــــــا قلسفه ببافيم .
- باشــــــــــــــــــه .
ـ به نظر تو خــــــــدا وجود داره ؟
ـ خب آره . يه جورايي
ـ ا ممممممممم ..... به ابديت خيره شــــــــــــو!
ـ ا هومم
ـ‌ خـــب؟؟!
ـ ....
ـ ....
بيا قلسفــــــــــــــــــه ببافيم
به نظرت .....‌؟؟

هیچ نظری موجود نیست: