۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۲, سه‌شنبه

. . . :
دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چنمدان انمان نداد که شب را سحر کند.

انقدر درگیر خودم هستم که از همه چیز فارغ شدم. فراغت از همه چیز

هیچ نظری موجود نیست: