۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۹, شنبه

رکب

چرا من انقدر ساده و احمق و خوش بین میشم گاهی؟
کسی نمیدونه؟
شما چطور آقای مهندس؟

هیچ نظری موجود نیست: