۱۳۸۳ اسفند ۲۶, چهارشنبه

شب عید دو سال پیش

دارد مي گذرد و اين ساعت لعنتي اما مثل كودك تري ها كند نمي شود دم عيديامسال گول نمي خورم .. چند سالي هست كه گول نمي خورم . كه اگر عيد هم نيايد آب از آب تكان نمي خورد كه نمي خوردباور نداري ؟؟ به بهار بگو نيايد .شب عید پارسال


وقتی قرار است هیچ اتفاقی نیفتد، بگذار عید هم بیاید و برود همانطور که آمد و رفت و هیچ اتفاقی نیفتاد هر چند که عید اتفاق افتاده بودنمی خواهم تلخ بنویسم . نمی خواهم. تلخ نیستم که تلخ بنویسم ، اگر چه اوضاع خیلی هم بر وفق مراد نیست ،نمی خواهم تلخ بنویسم شب عید پارسال بود که از جنگ عراق نوشته بودیم همه ، و امسال لابد در خاطره ی شهری که پارسال بم بود .مردمی که دیگر نیستند و مردمی که هستند ولی انگار نیستند.و لابد در مورد جریانی که آمد و جوانی ما را با خود برد و اگر چه چند سالی بود که بی نفس بود ، رسما به سوگواریش می نشینیم امسال . بهاری بدون اصلاحات . هِه! در مورد صدامی که دیگر نیست و چه حرف احمقانه ایست از تاریخ عبرت گرفتن . نمی خواهم سیاسی بنویسم . لعنت بر پدر سیاست . نمی خواهم تلخ بنویسم و ادا در بیاورم کاش ماهی ِ توی تنگ می فهمید همه ی اینها به بهانه اوست وگرنه روزها می گذرد و انگار نه انگار، حتی اگر عید اتفاق اُفتاده باشد .

گویا دو سال گذشته شب عیدهایش یک جور بوده ام و یک حس داشته ام امسال را نمی دانم

هیچ نظری موجود نیست: