۱۳۸۳ اسفند ۹, یکشنبه

اگرفقط همین ده انگشـتِ دستهام بمانند برایم می گذارمشان برای ده چشمی که نمی توانند ببینند.

هیچ نظری موجود نیست: