۱۳۸۳ بهمن ۱۹, دوشنبه

به همین سادگی ها دو ماه بیشتر گذشت و هنوز این خانه همانی است که بود
سیاه؟

هیچ نظری موجود نیست: