۱۳۸۳ فروردین ۸, شنبه

گاهی که می افتد به جانم عین بختک ، عین حالا . چیزی که توی دلم بالا و پایین می شود و احتمالا نه به کسی مربوط باشد نه جالب برای کسی ، که چیزی توی دل من بالا برود و یا به جان من بیفتد عین بختک ، عین حالا .

همه چیز باید زودتر شروع میشد . یا زودتر تمام
نمی دانم . ولی انگار ... به چه کسی می تواند مربوط باشد ،یا جالب برای چه کسی ؟
هِه . به درک !

هیچ نظری موجود نیست: