۱۳۸۲ آذر ۱۰, دوشنبه

اگر سهمت از کل زندگی يه هفت تير باشه ; فقط با يه گلوله ترجيح ميدی کی رو بکشی ؟

هیچ نظری موجود نیست: