۱۳۸۲ آذر ۸, شنبه

اهواز . سيل . جاده
اهواز . تگرگ . ديگه عاشق شدن ناز کشيدن... .
برف . اهواز . مچاله توي حلبي .
سيل . زن . خيس
بارون . بخار . اهواز
رگبار . خخالي . شتک گل
زن . بارون . ماشين
شانه هايت را براي گريه کردن... . الگانس . تصادف
با بي تو با ؛ با بي تو بي

هیچ نظری موجود نیست: