۱۳۸۲ شهریور ۲۳, یکشنبه

واقعا اگه مي شد بيرون زد .... ميشد بيرون زد؟
چه خوب ميشد ... مي شد؟

هیچ نظری موجود نیست: