۱۳۸۲ خرداد ۲, جمعه

من اومدم اگه برا کسی مهم باشه . دوباره
حتی اگه برا کسی مهم نباشه
مهم باشه اگه. دوباره

هیچ نظری موجود نیست: