۱۳۸۲ فروردین ۲۹, جمعه

تو كه گوشت به اين دقايق نيست
باز هم ذوق گوش مـــــــــاهي ها

هیچ نظری موجود نیست: