۱۳۸۲ فروردین ۲۹, جمعه

مدتي هست كه مي خوام اين وب لاگ رو بهتون معرفي كنم
امين همكلاسيمه وتو وب لاگش به اهواز سلام كرده
ديگه .... آهان اين وبلاگ هم منو متعجب كرد : فروردينيها

نگار كه مدتي هست كه مي نويسه و به ما هم نگفته بود كه وب لاگ داره از نويسنده هاي چلچراغه
اما من خدس مي زنم نمي خواست شناسايي بشه برا همين من بيشتر در موردش توضيح نمي دم . فقط همين كه وب لاگ قابل توجهي داره

باز هم همسايه ها :
صدای نفس های گرمش گوشم را نوازش می دهد
پدر تو زنده ای
زنده با شی پدر
يه چيز بي نظير در طراحي
اين وبلاگ البته وبلاگ معروفيه اما ايجاز در نوشته ها و طراحي ..
آقا خلاصه قشنگه اين وب لاگ ساغر

راستي حريف تمرينيم :
بعد ازكمي حرف زدن پرسد م كه نمي توني حرف بزني؟
((آره ، ليلا خوبه مامانت خوبه،....))ازاين حرفهاي رد گم كني
و من ديگر صدايش را نمي شنيد م‌‌، الو الو...
فقط صداي مردانه اي از آن ور گوشي مي آيد كه:
((پسره....... به زند گـيت برس چرا مزاحم مي شي؟))
وبعد صداي بوق ، بوق ، بوق.....

هیچ نظری موجود نیست: