۱۳۸۱ آبان ۲۳, پنجشنبه

از علي ممنونم به خاطر اينكه بهم لينك داده.و اين روزها سخت تلخ و آشقتس
ياد روزهاي پر از عاشقي وپر از ساز و موسيقي....با دوست مشتركمان رضـــــــــا . اوهم اين روزها سخت تلخ است و در به در انگار.. كنار كارون ,عصرهاي پنجشنبه.اتاق علي . گيتارش و شعرهاي رضا شعرهاي نوجوانيه سوخختــــة من و تو . اين روزها چــــة تلخم برادر ...ميدانم دوستان من موفق باشيد

هیچ نظری موجود نیست: