۱۳۸۶ خرداد ۲۷, یکشنبه

خاطرت منتشر نشده یک مرغ پخته

قدقد قدقد قدقدا قدقد قدقد قدقده

۳ نظر:

وقت تمام گفت...

:|
jaleb bood
ie zehne faal

keyhoo گفت...

با مطلبي با عنوان فاجعه به روزم و با افخار شما را ادد نموده ام

ساز بارون گفت...

خیلی متاثر شدم