۱۳۸۴ دی ۱۶, جمعه

اين غيبتِ بي غياب پوياهه ...

غيبت پوياهه توي دنياي اينترنتي، مترادف است يا حضورش توي پادگان. از طرفي، اين غيبت، با نوشته هاي كسي مثل وارتان يا خود من، قرار است به حضوري تمام و كمال تبديل شوند. هرچند نويسنده پوياهه نيست، اما مثلا بديل پوياهه است و با نگاهي استعاره گونه، خود پوياهه حضور دارد و دارد مي نويسد. پس مي توانيم بگوييم پوياهه ، غيبتي نا غايب دارد و در تيتر مطلب مي نويسيم: اين غيبت بي غياب پوياهه ...

....
ديگر بيش از اين نمي توانم زوربزنم و فلسفه ببافم. الان با نوشتن جملات بالا احساس دريدا بودن مي كنم. و خيلي هم حس شيريني ست.
همانطور كه وارتان هم گفت پوياهه الان يزد است. شهربادگيرها. به وصيت، ببخشيد سفارش پوياهه قرار است چراغ اينجا را روشن نگه داريم.

علي اعطا

هیچ نظری موجود نیست: