۱۳۸۲ شهریور ۲۸, جمعه

افشاگري هاي علي اعطا دز مورد جايزه ادبي بهترين رمان ۲۰ ساله اخير
جايزه اي که به ااحمد محمود تعلق گرفت و ندادندش

هیچ نظری موجود نیست: