۱۳۸۲ مرداد ۱۷, جمعه

هميشه پيش از آنکه زود برسی دير می شود
مسافرت من هم اگرچه نمی ذونم چی بود و جانکاه
اما يگانه بود و هيچ چيز کم نداشت ....

هیچ نظری موجود نیست: