۱۳۸۲ تیر ۱۲, پنجشنبه

دبيرستان فيروزکوهی هيچ تغيری نکرده است؛ همان سرسرا ؛ همان ميله های خاک گرفته ؛ همان فراش ابدی .
منتظر آخر سال است تا منتظر اول سال شود .

هیچ نظری موجود نیست: