۱۳۸۲ خرداد ۱۲, دوشنبه

دارم زير اين هاک لعنتی مدفون می شم
سردمه ! بد جوری
فراموش دارم می شم فراموش
... موش
موش
ششششششش
ش
....

هیچ نظری موجود نیست: