۱۳۸۲ تیر ۹, دوشنبه

"هميشه "شان"شان بزرگ تر از "مان " مان بود !
دوم شخص مخاطب هميشه حسود بود .

هیچ نظری موجود نیست: