۱۳۸۲ اردیبهشت ۳, چهارشنبه

امروز روزي قشنگي بود
اين قشنگي برا وب لاگم هم يه رازه
با لا خره خـــــر شدم برم با بچه ها تنبك بزنم . خوبه ديگه ... امروزم اولين تمرينم بود . اي ي ي ي ي بد نبود... خوبم نبود
نمي دونم اين آهنگ رو شنيدين :
نمي دوني نمي دوني
وقتي چشـــمات پر خوابه
بـــه چه رنگه.. به چه حاله

مــــــــــــثل يك جـــــــام شرابه


...نمي ذوني كه دل من توي اون چشماي شوخت
روي اون بركه آروم يــــــــه حبابه ...يه ...

من كه واقعا با اين آهنگ صفا كردم ...فك كنم خوانندش عبدالعلي وزيريه كه مال 40 50 سال پيش اين .

سينا مطلب رو هم گرفتن .... اونايي كه هنوز يه چيزايي مثل آزادي بيان و انديشه براشون مهمه طومار زير رو امضا كنن (از هودر )

هیچ نظری موجود نیست: