۱۳۸۲ فروردین ۱۶, شنبه

از وب لاگ رضا
...
بياد بياور
آنگوشه خلوت روياي مرا
آنگوشه كه تو بودي و
من بودم و
هزار بار تنهايي من…هیچ نظری موجود نیست: