۱۳۸۲ فروردین ۱۳, چهارشنبه

اين يك مطلب طولاني است
يك ـ مي خواست نويسنده باشد شاعر شد . نتوانست . عاشق روزنامه نگاري بود روزنامه اي نبود. وبلاگ نويس شد . نخواهد توانست احتملا سرباز مي شود

دو ـ ديگه عاشق شدن.... ناز كشيدن ... فايده نداره ... تموم شد
آهنگ بعدي لطفا

سه ـ آنقدر بلند كه حوصله داشته باشد بخواند

چهار ـ اين "ضمير" لامصب دست از سرم بر نمي دارد .

پنج ـ اينجا حقوق " مرگ مولف " به شدت رعايت مي شود

شش‌ ـ تمام مطالب اين وب لاگ به شدت تكديب مي گردد

هفت ـ نام ها‎ ؛ اشخاص ؛ نشاني ها همه واقعي مي باشند . مگر آنكه خلاف آن ثابت شود .

هشت ـ فحش ناموسي مي دهم پس هستم

نه ـ من پيچيده بودم.... پيچيده شده بوم .... من پيچ خورده بودم ....من پيچونده شده بودم .... پيچ را باز كن !

ده ـ جمعه حرف تازهاي برام نداشت . شنبه حرف تازهاي برام نداشت . يك شنبه ..... . دو شنبه ..... . سه شنبه .... . و الخ

هیچ نظری موجود نیست: