۱۳۸۲ فروردین ۲, شنبه

شكوه زيستن اينك : طلوع فروردين
زمين به ما آموخت ز پيش خاذثه بايد كه پاي پس نكشـــــــيم
مگر كم از خاكيم
نفس كشــــــــيد زمين ما چرا نفس نكشيم
به قول يكي از دوستان ...

هیچ نظری موجود نیست: