۱۳۸۱ اسفند ۲۵, یکشنبه

از وب لاگ علي:
یادداشت اول قبل از خواب ...
همين طور هاست
خرده ريز خاطره هايی دور
و خرت و پرت هايی که سال ها
در چمدانی کهنه جا مانده اند
و به يک باره سرازير می شوند
روی کاغذی که زير دست تو می لزرد
و من گواهی می کنم
که همين طور هاست
که کسی می گويد: بنويس
و چيزی نوشته می شود ...از وبلاگ رضا :


كجا ميري باز؟ گردش؟من كه مي شناسمت . مي دونم باز هم هوايي شدي .
چي ديدي؟چي شنيدي؟فكر كردي نديدمت كه ديشب يواشكي از لاي در
رفتي بيرون؟
.....


قشنگن نـــــه ؟؟

هیچ نظری موجود نیست: