۱۳۸۱ اسفند ۲۴, شنبه

در [جمع خواستم نفسش را بغل كنم خنديد و با اشاره كه حالا نمي شود....

هیچ نظری موجود نیست: