۱۳۸۲ فروردین ۱, جمعه

اينجا اهواز است سال ....1381
دارد مي گذرد و اين ساعت لعنتي اما مثل كودك تري ها كند نمي شود دم عيدي
امسال گول نمي خورم .. چند سالي هست كه گول نمي خورم . كه اگر عيد هم نيايد آب از آب تكان نمي خورد كه نمي خورد
باور نداري ؟؟ به بهار بگو نيايد .

هیچ نظری موجود نیست: