۱۳۸۱ بهمن ۲۴, پنجشنبه

از شعرها و ايده هاي نصف نيمه شايد بتوانم يك وبلاگ درست كنم :
شـــــــــب را كه به كول مي كشد

و كولي كه مهـــتاب را مي خراشــــــد

در گوي خاك گرفتة بلورش

نـــــــــــــــــــــــــه

اينطرف تر بي بي دل

در آييــــــــــــــنه مي شنود

سپيد برفي آب شده ! . . . .

هیچ نظری موجود نیست: