۱۳۸۱ آذر ۱۷, یکشنبه

آقـــــــا بالاخره يــــــه شيرپاك خوردهاي برا ماcomment گذاشت ...خــدا اجرش بده ان شا الله اين آقــــــــــــــــــا علي رو
از اين به بعد هر كي ايدجا comment گذاشت . آخر هـــر هفته قرعه كشي مي كنيم بهشـــــــون جوايزي اهدا مي شـــــــه
جوايز اين هقته به شرح زير مي با شد
1- يك دستگاه
2- يك دستگاه ديگر
3- و هـــــــزاران دستگاه ديگرتر

هیچ نظری موجود نیست: