۱۳۸۱ آذر ۱۴, پنجشنبه

من از اولش هم با كسي مشكل نداشتم. باور كن با هــيچ كس. اما بايد به استقلال قكري من هم احترام گذاشتـــــه بشه مگه نــــــه؟
وگرنه من كه از اولش با كسي مشــــــكل نداشتم !

هیچ نظری موجود نیست: